O JMPartners

Profil společnosti

Společnost JM PARTNERS.CZ působila od svého založení na českém trhu. V posledních letech i na slovenském a dalších evropských trzích.

Od samého začátku se specializuje na oblast automatické identifikace, což představuje prodej technologií jako jsou skenery, hand heldy a TTR tiskárny, které pracují s čárovými kódy různého typu (1D, MATRIX) nebo RFID. Důležitou součástí je veškerá podpora potřebná pro fungování u zákazníků. Firma nabízí spotřební materiál pro TTR tiskárny – od visaček, přes barevné i bílé etikety, až po barvicí pásky různých kvalit a rozměrů, který si z velké části vyrábí.

Hlavní sídlo je v Mladé Boleslavi, kde má společnost jak obchodní, tak i svoje technické zázemí. Potřebná zařízení nakupuje od těch nejvýznamnějších výrobců, kterými je certifikována pro projektování i servisní činnosti. Jsou to společnosti Honeywell, ZEBRA a samozřejmě dodavatelé spotřebního materiálu.

Hlavní zájmové oblasti jsou:

 • dodávky systémů automatické identifikace, mobilního sběru, přenosu a správy dat
 • pomocí technologie čárového kódu či RFID identifikace (Česká republika, Slovenská republika, země EU)
 • servisní záruční i pozáruční opravy na instalované zařízení
 • prodej samolepicích etiket a barvicích pásek pro TTR tiskárny

Všechny tyto aktivity nelze provádět bez kvalitního zázemí, kterým se rozumí jak materiálně technické, tak i lidské zázemí. Ve vedení společností stojí vlastníci, kteří mají zhruba 10tiletou zkušenost s řízením podobné společnosti. Jako své spolupracovníky si vybrali zaměstnance s dlouhou praxí v oblasti výpočetní techniky, servisních činností a projekčních prací ve výše uvedených oborech.

Hlavní sídlo je, a ne náhodou, v Mladé Boleslavi, centru automobilového průmyslu, kde má společnost mnoho svých významných zákazníků.

Od začátku roku 2001, vzhledem k narůstajícím aktivitám, pracuje na Slovensku společnost JM PARTNERS.SK, která také působí hlavně v oblasti automobilového průmyslu, který se v této zemi velmi bouřlivě rozvíjí. Již za poměrně krátkou dobu si společnost získala dobré jméno a stala se partnerem velkých výrobců (VW Bratislava) a významných subdodavatelů (Johnson Controls, UPS apod.) V roce 2004 získala certifikát Intermec Premium Solutions Partner, který je nejvyšší možnou verzí partnerství a zároveň získala v oblasti servisu certifikaci a stala autorizovaným servisním partnerem firmy Intermec. Toto byly velmi významné okamžiky v historii firmy.

V roce 2005 zaznamenala naše společnost výrazný nárůst obratu, a proto se majitelé rozhodli k výrazné změně – společnost se stala autorizovaným partnerem SYMBOL TECHNOLOGIES (nyní MOTOROLA) a ZEBRA a tak značně rozšířila svoje portfolio zboží pro velké zákazníky.

Již od začátku svého vzniku se zaměřily všechny společnosti na dodávku hardware a na kvalitní servis. V oblasti SW řešení spolupracují s několika významnými partnery:

 • MINERVA CZECH
 • NAVISYS
 • SAP
 • MICROSOFT

S těmito společnostmi provedla řadu úspěšných implementací technologií čárových kódů a to nejenom v České republice. V současné době se společně s partnery zaměřuje na technologie RFID a dále na programování SW rozhraní pro uživatelská prostředí výše uvedených firem a pro podporované technologie.

Protože pro odběratele v oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu je na prvním místě kvalita dodávek a kvalita servisní podpory, naše společnost toto chtěla potvrdit, a proto v roce 2003 byla certifikována mezinárodní normou ISO 9001:2000. Tím jasně deklaruje svoje kvality a vysílá zákazníkům jasný signál, že mohou důvěřovat odborné kvalifikaci společnosti. V roce 2007 všechny společnosti v rámci JM PARTNERS GROUP prošly certifikací na standardy IS0 9001:2000, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999.

Spotřební materiál – výroba

Vzhledem ke všem výše uvedeným faktům se naše společnost v roce 2001 rozhodla vstoupit do oblasti vývoje a výroby spotřebního materiálu – hlavně výroby visaček a samolepicích etiket různých tvarů a provedení včetně kompletní možnosti barevného potisku.

Nyní vyrábíme etikety ve dvou výrobních závodech v České republice. Do výrobního programu patří zejména grafické etikety s tiskem, etikety pro dotisk ve vážních systémech a termotransferových tiskárnách, PRINT etikety. Vážíme si každého zákazníka a každé zakázky, a tak k nim i přistupujeme - nejsme a nechceme být typ podniku, kde pro velký počet zaměstnanců nikdo nic neví, a kde nejsou schopni pružně reagovat. V současné době vyrábíme na 5 linkách ve dvou lokalitách, kde pracuje celkem 50 zaměstnanců, kteří dbají na správné fungování všech klíčových částí výroby, jako je vlastní tisk a výroba, popř. vlastní grafické studio. Z našeho sortimentu:

 • Etikety s tiskem
 • Etikety pro tisk v termotransferových tiskárnách
 • Termoetikety
 • PRINT etikety
 • Visačky

Činnost technického oddělení

Cílem našeho technického oddělení je získat si důvěru zákazníka a uspokojit jeho potřeby v oblasti informačních technologií tak, aby společnost JM PARTNERS GROUP zůstala jeho stálým dodavatelem. Jsme schopni zajistit kompletní řadu hardwarových a softwarových služeb - od jednotlivých zařízení, přes kompletní dodávku informačních technologií "na klíč", až po smluvně zajištěný servis, a to v Čechách i na Slovensku.

Vyškolení techničtí pracovníci jsou našim zákazníkům k dispozici v následujících oblastech:

Servisní služby
Servis zařízení INTERMEC (tiskárny, skenery, RF zařízení), SYMBOL (skenery, RF zařízení), ZEBRA (tiskárny) a Cisco (RF zařízení)

 • opravy a výměny veškerých vadných komponentů,
 • softwarová konfigurace zařízení,
 • instalace zařízení u zákazníka,
 • zaškolení obsluhy,
 • pravidelná údržba (profylaxe),
 • zápůjčka náhradního zařízení na přání zákazníka nebo jako náhradu vadného zařízení po dobu jeho opravy,
 • testování a výběr vhodného spotřebního materiálu pro tiskárny.

Site Survey
Provádíme proměření pokrytí určeného prostoru RF signálem 2.4GHz a jeho kvalitu. Jedná se o první nejdůležitější krok před vypracováním vlastního projektu radiových sítí. K tomu používáme profesionální software, který nám umožní přesně zmapovat možné zdroje rušení, stínění radiového signálu apod. Samozřejmostí je kompletní písemná zpráva včetně barevné mapy pokrytí.

Smluvně zajištěný servis
Přebereme částečně nebo úplně (podle smlouvy) starost o údržbu celého systému čárových kódů a postaráme se o jeho bezproblémový chod. Servisní smlouva může například zahrnovat pravidelnou profylaxi tiskáren, kontrolu a případnou konfiguraci scannerů a RF zařízení. V případě závady vám zajistíme operativní řešení - výjezd technika v domluveném časovém limitu, zapůjčení náhradního zařízení zdarma apod. V některých případech držíme i tzv. NON-STOP servis, kdy je technik k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a výjezdová doba od nahlášení je 4 hodiny (samozřejmě s přihlédnutím k lokalitě, kde se zákazník nachází).